ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ปกครองและนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
>>>> เพื่อเป็นการติดตื่อสื่อสารระหว่างโรงเรียน ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน และเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ดังนั้น ขอให้ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมในกลุ่มไลน์ (Line) ดังนี้
>>>> สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้ปกครองสมัครและตั้งใจให้นักเรียนได้เข้าเรียนในโรงเรียนกาญจนดิษฐ์แน่นอน ถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการส่งเอกสารยืนยันสิทธิ์ ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกลุ่มไลน์นี้ได้
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "VRKD ม.1 ปีการศึกษา 2564" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
>>>> สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ทั้งนักเรียนที่เป็นนักเรียน ม.3 เดิมของโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ และนักเรียน ม.3 จากโรงเรียนอื่น ๆ ที่สมัครและตั้งใจที่จะเข้าเรียนในโรงเรียนกาญจนดิษฐ์แน่นอน ขอให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกลุ่มไลน์นี้ได้
คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม "VRKD ม.4 ปีการศึกษา 2564" โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
>>>> ส่วนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักเรียน ไม่ว่าจะเป็นการส่งเอกสาร การมอบตัว การชำระค่าเล่าเรียนต่าง ๆ โรงเรียนจะประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง นักเรียนและผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวลใจ ขอให้ดำเนินกิจกรรมตามที่โรงเรียนประกาศ และติดตามเพจโรงเรียนอย่างต่อเนื่องค่ะ
>>>> ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ส่งบุตรหลานของท่านมาเป็นนักเรียนของโรงเรียนกาญจนดิษฐ์ #VRKD
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 2564,10:01   อ่าน 46 ครั้ง